Portalen er lukket

Kunstnerforbundets søknadsportal er stengt. Hvis du har sendt inn søknad om utstillingsplass, kan du forventes svar innen årsskiftet.

Følg med på våre nettsider for utlysning av atelierplasser fra 2024 i Atelier Kunstnerforbundet.

Ohcansiidu lea gitta

Kunstnerforbundeta ohcansiidu lea gitta. Jus leat ohcan čájáhussaji, de oaččut vástádusa ovdal ođđajagi.

Čuovu mielde min ruovttosiiddus go mii almmuhit atelierasajiid 2024 rájes Atelier Kunstnerforbundetas.

Portal closed

Kunstnerforbundet's application portal is closed. If you've applied for exhibition space, you may expect a response to the application within the turn of the year.

Follow our website for news about open call for artist studios from 2024 in Atelier Kunstnerforbundet.